برنامه امتحانی نیم‌سال دوم ۱40۱-۱400 - به‌روزرسانی جدید

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۸:۰۰ | تعداد بازدید: 910

جهت دریافت برنامه امتحانی دانشکده بهداشت اینجا را کلیک کنید

جهت دریافت برنامه امتحانی دانشکده پرستاری و مامایی اینجا را کلیک کنید

جهت دریافت برنامه امتحانی دانشکده پیراپزشکی اینجا را کلیک کنید

برچسب های اطلاعیه
نوع اطلاعیه
اطلاعیه