راهنمای استفاده از سامانه نقل‌وانتقال

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۳:۳۶ | تعداد بازدید: 104

به اطلاع کلیۀ متقاضیان درخواست ماموریت و انتقال می‌رساند، اتصال به سامانۀ نقل‌وانتقال کارمندان به آدرس transfer.behdasht.gov.ir صرفاً از طریق اتصال به شبکه‌های داخل سازمان فراهم بوده و دسترسی به سامانۀ مذکور خارج از سامانه میسر نخواهد بود.

نوع اطلاعیه
اطلاعیه