فراخوان جذب نیروی شرکتی طرف قرارداد حاشیه شهر - بهمن‌ماه ۱400

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۵:۰۶ | تعداد بازدید: 991

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه در نظر دارد جهت واحد های تابعه خود، افراد واجد شرایط در رشته های کاردان / کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها و کارشناس تغذیه را از طریق فراخوان ، شناسائی و با درنظر گرفتن اولویتهای مربوطه و در صورت نیاز بعد از برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی و تأیید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط، بصورت شرکتی حاشیه شهر طرف قرارداد شرکت شفایاب کردستان به جایگزینی نیروهای خروجی از پایگاه ها و مراکز حاشیه شهر دعوت به همکاری نماید. با توجه به اینکه فراخوان منتشره به منزله شناسائی متقاضیان میباشد ، بدیهی است ثبت نام در این فراخوان هیچ گونه تعهدی را جهت به کارگیری برای دانشگاه ایجاد نمی نماید لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین متقاضیان و با عنایت به مفاد فراخوان، دعوت به همکاری صورت می پذیرد. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید . 

 

نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی