قابل توجه متقاضیان آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- پاییز ۱402

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۸ | تعداد بازدید: 1766

متقاضیان آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند برای دریافت دفترچۀ راهنما و ثبت‌نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی   

https://hrtc.ir  مراجعه نمایند .

نوع اطلاعیه
اطلاعیه
استخدامی