منابع مصاحبه بهورزی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱۱:۳۳ | تعداد بازدید: 3452

قابل توجه داوطلبین ارجمند؛ منابع مصاحبه بهورزی در سه بخش به شرح زیر قابل دریافت می باشد.

ضمنا زمان و مکان مصاحبه متعاقباً اعلام می‌گردد.

1 درک مطلب فایل شماره یک فایل شماره دو فایل شماره سه فایل شماره چهار فایل شماره پنج
2 سنجش اطلاعات بهداشتی فایل شماره یک فایل شماره دو فایل شماره سه فایل شماره چهار  
3 اطلاعات شغل بهورز دریافت فایل        

 

نوع اطلاعیه
اطلاعیه