سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تربت…سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

معاون بهداشت…دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
همزمان با هفته مبارزه با قاچاق کالا:

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم…شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
در دیدار با رئیس ادارۀ تعزیرات حکومتی تربت حیدریه عنوان شد:

معاون بهداشت دانشگاه علوم علوم…چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
برای دومین سال متوالی:

معاون آموزشی و…سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
پس از 850 روز از آغاز بیماری کرونا در شهرستان:

دبیر قرارگاه…دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
همزمان با هفتۀ قوۀ قضائیه صورت گرفت:

همزمان با هفتۀ قوۀ…دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
در کمیتۀ علمی "نیاز سنجی سلامت جامعه" معاونت بهداشت عنوان شد:

رئیس ادارۀ سلامت آموزش معاونت…شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

کارشناس مسئول ادارۀ نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم…