چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
هم‌زمان با دهۀ کرامت:

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی…چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲
در ابلاغی از طرف رئیس دانشگاه:

در ابلاغی از طرف دکتر حسین…یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حاشیۀ دیدار با مجموعۀ مامایی تربت حیدریه عنوان شد:

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت…شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
در آخرین روز از هفتۀ سلامت:

معاون بهداشت دانشگاه…