سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
همزمان با دهۀ اول ماه محرم:

رئیس ادارۀ…دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

معاون بهداشت…دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱
گامی بلند در مسیر توسعۀ سلامت منطقه:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت…دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱
همزمان با هفته مبارزه با قاچاق کالا:

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم…دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
همزمان با هفتۀ قوۀ قضائیه صورت گرفت:

همزمان با هفتۀ قوۀ…یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم…