شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰
توسط خیرین سلامت در منطقۀ زاوه رقم خورد؛

مدیر شبکه بهداشت و درمان…سه‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰

مدیر شبکه بهداشت و درمان…سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

 کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان زاوه به‌عنوان کانون برتر در استان خراسان رضوی انتخاب شد.