معرفی اعضا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱۱:۲۷| تعداد بازدید: 104

اعضاء شورای راهبری توسعه مدیریت:

دکتر حسین ابراهیمی پور     

رئیس دانشگاه (رئیس کمیته)

دکتر علی ایزدی

معاون درمان (عضو)

دکترمحمد رضا رضائی منش

معاون آموزش وتحقیقات وفناوری(عضو)

دکترالهام بهره مند

معاون بهداشتی(عضو)

دکترمحمد قربانی

معاون دانشجویی وفرهنگی(عضو)

دکتر نصراله حسینی

مدیر غذا ودارو(عضو)

دکترعلیرضا کامل

معاون توسعه مدیریت ومنابع(عضو)

محمد مهدی مولوی

نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان(عضو)

حسین قلی زاده

رئیس گروه توسه سازمانی وتحول اداری (دبیر شورا )