میز خدمت ترکیبی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۹:۲۸| تعداد بازدید: 701

 

اعتبار بخشی موسسات سلامت  16061012000  

 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰ 

 

غربالگری گروه های سنی      16042573100    بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق    قوانین و مقررات    سوالات متداول    نظرسنجی ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

 

غربالگری بیماری های ژنتیکی   16042573101  بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق   ویسایت  قوانین و مقررات    سوالات متداول    نظرسنجی  email  تلفن  پیام کوتاه    

 

سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان    16042573107  بسته اطلاع رسانی     بیانیه سطح توافق   قوانین و مقررات    سوالات متداول    نظرسنجی   ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

 

ارائه خدمات آزمایشگاهی    16022573108   بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق   قوانین و مقررات    سوالات متداول    نظرسنجی   ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

 

 

 

 

ارائه خدمات استحقاق درمان    ۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰


 

ارائه خدمات استحقاق درمان      ۱۶۰۶۲۵۷۴۰۰۰     بسته اطلاع رسانی       بیانیه سطح توافق     قوانین و مقررات      سوالات متداول        نظرسنجی ویسایت  email  تلفن پیام کوتاه

 

 

 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن 16042572000 

 

صدور کارت بهداشت   16042572104   بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق    قوانین و مقررات ویسایت   emailسوالات متداول تلفن  پیام کوتاهنظرسنجی  

 

 

 

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی    ۱۸۰۴۲۵۸۵۰۰۰  

 

 آموزش دانشجویان علوم پزشکی  18042585101     بسته اطلاع رسانی     بیانیه سطح توافق    قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی  ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

 

 

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت    ۱۶۰6۱۰۱۶۰۰۰   

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت    ۱۶۰6۱۰۱۶۰۰۰   بسته اطلاع رسانی     بیانیه سطح توافق   قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی  ویسایت    email  تلفن  پیام کوتاه    

 

 

ثبت گواهی ولادت و مرگ ۱۰۰۳۱۰۱۹۰۰۰ 

 

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور    10031019101ویسایت  email  بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق   قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی   تلفن  پیام کوتاه    

 

اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور    10031019100 ویسایت    بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق   قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی  email  تلفن  پیام کوتاه    

 

 

 

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی ۱۸۰۶۲۵۸۴۰۰۰ 

 

1- تغذیه دانشجویان علوم پزشکی     18062584100   بسته اطلاع رسانی     بیانیه سطح توافق    قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی   ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

 

2- ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی   18062584103   بسته اطلاع رسانی     بیانیه سطح توافق   قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

  

 

  آموزش مداوم جامعه پزشکی  18051024000  

 

آموزش مداوم جامعه پزشکی    18051024000   بسته اطلاع رسانی   ویسایت  بیانیه سطح توافق  email  تلفنقوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی  پیام کوتاه  

 

 

جذب اعضاي هيات علمي و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی  10031028000  

 

 -  تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی   10031028102   ویسایت بسته اطلاع رسانی     بیانیه سطح توافق email  تلفن  پیام کوتاه قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی     

 

 -  جذب اعضاي هيات علمي علوم پزشکی    10031028100    بسته اطلاع رسانی   ویسایت  بیانیه سطح توافق  email  قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی  تلفن  پیام کوتاه    

 

 

 

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی ۱۶۰۵۲۵۸۷۰۰۰ 

 

برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی     16052587103  بسته اطلاع رسانی    بیانیه سطح توافق    قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی  وبسایت   email  تلفن  پیام کوتاه    

 

انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی    16052587102   بسته اطلاع رسانی      بیانیه سطح توافق    قوانین و مقررات   سوالات متداول    نظرسنجی ویسایت   email  تلفن  پیام کوتاه