همکاران اداره بازرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۰۹:۱۵| تعداد بازدید: 646

 

مهندس محسن عطار

 

         محسن عطار عبدل آبادی

کارشناس ارزیابی عملکرد

تحصیلات:کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای-ارگونومی

تلفن مستقیم : 05152245760

سوابق خدمتی:

  • کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد معاونت بهداشتی از سال 87 تاکنون
  • کارشناس مدیریت بحران  از سال 94 تاکنون

 

شیما قاضی

 

شیما قاضی

کارشناس رسیدگی به شکایات

تحصیلات:کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

تلفن مستقیم:05152245760

سوابق خدمتی :

  • کارشناس پرستار بیمارستان نهم دی از سال 84-92

کارشناس نظارت بر اعتبار بخشی و صدور پروانه از سال 92-99

 

مهندس رسول حاتمیان

 

رسول حاتمیان

کارشناس بازرسی

تحصیلات : کارشناس ارشد برق - کنترل

تلفن مستقیم : 05152245760

سوابق خدمتی:

  • کارشناس برق و تاسیسات اداره توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی ستاد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از سال 92 تاکنون
  • کارشناس برق و تاسیسات بیمارستان نهم دی از سال 90 تا 92

 

خوافی

 

زهرا خوافی

رابط اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان زاوه

تحصیلات: کارشناس پرستاری

تلفن:05153726217

سوابق خدمتی:

کارشناس امور دارویی از سال 89 تا تاکنون

کارشناس پرستاری از سال 85 تا 89

رمضان پور

هادی رمضانپور

رابط اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان مه ولات

 

تلفن :05156722205

 
خانم دهقان زاده

 

الهه دهقان‌زاده کارشناس بازرسی تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت - گرایش توسعه منابع انسانی تلفن: 05152245760