مرکز تحقیقات علوم اعصاب

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰۹:۰۲| تعداد بازدید: 10991

 

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در تاریخ 28/ 5 /97 مورد موافقت اصولی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .هدف کلی اين مرکز، تحقيقات در زمينه های سلولی، ملکولی و رفتاری علوم پايه و بالينی اعصاب، تربيت نيروی انسانی محقق در زمينه علوم اعصاب  و افزايش توانمنديهای تحقيقاتی در سطح ملی و منطقه ای و ارتقاء دانش نوروساينس می باشد. محصول فعاليت اين مرکز دانش توليد شده و نيروی محقق مجرب بوده و ارتقاء دانش علوم اعصاب با رعايت مسائل اخلاقی در پژوهش و حمايت از مالکيت معنوی محققان نوروساينس از ارزشهای ما محسوب می گردد. تاسيس  اولین مرکز تکنيکهای پيشرفته تحقيقاتی جديد در شرق کشور، گسترش همکاريها با مراکز تحقيقاتی داخلی و خارجی و پيشتازی در توليد دانش علوم اعصاب در منطقه از جمله اهداف ما محسوب می شود.