دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

رئیس بیمارستان آموزشی…یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
به همت مجمع خیرین سلامت:

رئیس…چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
سرپرست بیمارستان امام حسین (ع) خبر داد:

سرپرست بیمارستان امام…شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
نماینده تربت حیدریه عنوان کرد:

نماینده مردم تربت حیدریه…