شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
نماینده تربت حیدریه عنوان کرد:

نماینده مردم تربت حیدریه…یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
در ۲۰ روز اول راه‌اندازی صورت گرفت:

سرپرست بیمارستان آموزشی درمانی امام…چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
در چهارمین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خراسان رضوی صورت خواهد گرفت:

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و…یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
در پی شدت‌گرفتن بی‌سابقۀ کرونا صورت گرفت:

سرپرست بیمارستان آموزشی…یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت…