کتابخانه تخصصی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۹:۵۲| تعداد بازدید: 942
بنر کتابخانه

 

جهت جستجو عناوین کتاب ها از دکمه ctrl+F استفاده نمایید

 

لیست کتاب ها

a (19).jpg

نام کتاب : روابط عمومی در ایران

نویسنده : نظام بهرامی کمیل

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1001

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (24)_0.jpg

نام کتاب : کاربرد فنون رسانه ای در روابط عمومی

نویسنده : سید شهاب سید محسنی

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1002

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (25)_0.jpg

نام کتاب : روزنامه نویسی

نویسنده : علی رضا باستانی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1003

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (23)_0.jpg

نام کتاب : شش گفتار روابط عمومی نوین

نویسنده : دکتر حسن بشیر

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1004

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (22)_0.jpg

نام کتاب : پنج گفتار مدیریت محتوا

نویسنده : اسماعیل کریمیان کاکلکی

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1005

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (27)_0.jpg

نام کتاب : درآمدی بر شناخت روابط عمومی اسلامی

نویسنده : دکتر امید علی مسعودی

سال انتشار : 1393

کد کتاب : 1006

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (26)_0.jpg

نام کتاب : مدیریت مستند سازی در روابط عمومی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1395

کد کتاب : 1007

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (29)_0.jpg

نام کتاب : اقتصاد و رسانه

نویسنده : علی خدابنده

سال انتشار : 1386

کد کتاب : 1008

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (9).jpg

نام کتاب : برنامه ریزی انتشارات درروابط عمومی

نویسنده : علی فروزفر

سال انتشار : 1391

کد کتاب : 1009

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (13).jpg

نام کتاب : روابط عمومی درعصر دیجیتال

نویسنده : علی خدابنده

سال انتشار : 1383

کد کتاب : 1010

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (11).jpg

نام کتاب : ارتباطات موثر جهانی

نویسنده : اسماعیل کریمیان کاکلکی

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1011

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (12).jpg

نام کتاب : رسانه

نویسنده : دکتر محمد بلوریان تهرانی

سال انتشار : 1383

کد کتاب : 1012

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (10).jpg

نام کتاب : روابط عمومی یکپارچه

نویسنده : حسن ربیعی

سال انتشار : 1392

کد کتاب : 1013

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (40)_0.jpg

نام کتاب : مدیریت تولید و انتشار بروشور

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1391

کد کتاب : 1014

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (39)_0.jpg

نام کتاب : روابط عمومی انسانی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1015

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (42)_0.jpg

نام کتاب : ارتباطات تصویری

نویسنده : قربانعلی تنگ شیر

سال انتشار : 1393

کد کتاب : 1016

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (41)_0.jpg

نام کتاب : آینده پژوهی روابط عمومی و مسولیت اجتماعی

نویسنده : حسن بشیر

سال انتشار : 1395

کد کتاب : 1017

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (55).jpg

نام کتاب : عکس و کاربرد آن در روابط عمومی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1382

کد کتاب : 1018

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (56).jpg

نام کتاب : افکار عمومی

نویسنده : وینسنت پرایس

سال انتشار : 1393

کد کتاب : 1019

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (47).jpg

نام کتاب : نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط عمومی

نویسنده : محمد جواد محسن زاده

سال انتشار : 1395

کد کتاب : 1020

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (45)_0.jpg

نام کتاب : فنون روابط عمومی 2

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1383

کد کتاب : 1021

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1022.jpg

نام کتاب : مدیریت تبلیغات اینترنتی

نویسنده : امیر بختائی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1022

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

111.jpg

نام کتاب : اطلاعات و انتخاب عمومی

ترجمه : علی بختیاری زاده

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1023

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

222.jpg

نام کتاب : اصول مشتری مداری

نویسنده : دکتر احمد یحیایی ایله ای

سال انتشار : 1385

کد کتاب : 1024

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

444.jpg

نام کتاب : ارتباطات رسانه ای در عمل

نویسنده : مهدخت بروجردی علوی

سال انتشار : 1386

کد کتاب : 1025

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1026.jpg

نام کتاب : فنون روابط عمومی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1026

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

666.jpg

نام کتاب : تحقیقات روابط عمومی

نویسنده : موسسه تحقیقات روابط عمومی

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1027

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

777.jpg

نام کتاب : تاریخ مطبوعات ایران

نویسنده : سید فرید قاسمی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1028

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

888.jpg

نام کتاب : تبلیغات محیطی

نویسنده : روابط عمومی شهرداری تهران

سال انتشار : 1386

کد کتاب : 1029

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

999.jpg

نام کتاب : اقناع

نویسنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1030

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1031.jpg

نام کتاب : روابط عمومی کاربردی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1382

کد کتاب : 1031

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

4040.jpg

نام کتاب : راهنمای مرجع روابط عمومی

مترجم : زهرا بابازادگان

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1032

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1033.jpg

نام کتاب : کارگزار روابط عمومی

سردبیر : مهدی باقریان

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1033

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

101010.jpg

نام کتاب : برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی

نویسنده : حمید شکری خانقاه

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1034

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

333333.jpg

نام کتاب : اصول ، فنون و نگرش های نوین روابط عمومی

نویسنده : انتشارات کارگزار روابط عمومی

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1035

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

434354.jpg

نام کتاب : افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

نویسنده : دکتر سید محمد دادگران

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1036

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

454545.jpg

نام کتاب : جامعه شناسی معرفتی ، ادبیات و ارتباطات

نویسنده : ابراهیم فیاض

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1037

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

4342443.jpg

نام کتاب : خبرنویسی مدرن

نویسنده : دکتر یونس شکرخواه

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1038

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1.jpg

نام کتاب :روابط عمومی اسلامی

نویسنده :دکتر حسن بشیر

سال انتشار : 1393

کد کتاب : 1039

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

88776655.jpg

نام کتاب : چالش های روابط عمومی

نویسنده :انتشارات کارگزار روابط عمومی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1040

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

3434343434.jpg

نام کتاب : دستور خط فارسی

نویسنده : فرهنگستان ادب و زبان فارسی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1041

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (21).jpg

نام کتاب : روابط عمومی ها و توسعه

نویسنده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سال انتشار : 1385

کد کتاب : 1042

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (22).jpg

نام کتاب : سیاست های ارتباط جمعی در مورد اینترنت

نویسنده : دکتر رونالد کی رایت

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1043

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (23).jpg

نام کتاب : سواد رسانه ای

نویسنده : علی طلوعی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1044

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (24).jpg

نام کتاب : روش مدیریت وین دایل

نویسنده : کن بلانچارد

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1045

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (25).jpg

نام کتاب :روزنامه نگاری تخصصی

نویسنده : حسین قندی

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1046

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1047.jpg

نام کتاب : روابط عمومی برتر

نویسنده : دکتر اسماعیل قدیمی

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1047

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1048.jpg

نام کتاب : فتوشاپ

نویسنده :ابوالفضل طاهریان

سال انتشار : 1382

کد کتاب : 1048

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (28).jpg

نام کتاب : گزارش نویسی

نویسنده : سعید پرویزی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1049

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (29).jpg

نام کتاب : گام اول در روزنامه نگاری

نویسنده : احمد عابدینی

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1050

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (30).jpg

نام کتاب : کلید طلایی ارتباطات

نویسنده : کریس کول

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1051

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (31).jpg

نام کتاب : کاربرد علوم و فناوری در ارتباطات

نویسنده : مجتبی قربانی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1052

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1053.jpg

نام کتاب : روابط عمومی توانمند

نویسنده : محمد بصیریان

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1053

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

1054_0.jpg

نام کتاب : مبانی روابط عمومی الکترونیک

نویسنده : سعید یعقوبی

سال انتشار : 1386

کد کتاب : 1054

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (34).jpg

نام کتاب : مدیریت عملکردها

نویسنده : روبرت بکال

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1055

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (35)_0.jpg

نام کتاب : مدیریت روابط عمومی الکترونیکی

نویسنده : فرنود حسنی

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1056

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (36).jpg

نام کتاب : روابط عمومی در کلاس جهانی

نویسنده : انتشارات کارگزار روابط عمومی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1057

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (37).jpg

نام کتاب : دایره المعارف روابط عمومی

نویسنده : رابرت هیث

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1058

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (38).jpg

نام کتاب : روابط عمومی الکترونیک

نویسنده : انتشارات کارگزار روابط عمومی

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1059

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (39).jpg

نام کتاب : تکنیک های موثر در روابط عمومی

نویسنده : مجتبی قربانی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1060

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (40).jpg

نام کتاب : روابط عمومی اثربخش و فراگیر

نویسنده : هادی زمانی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1061

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (41).jpg

نام کتاب : رسانه شناخت

نویسنده : محمد جعفر محمدزاده

سال انتشار : 1386

کد کتاب : 1062

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (42).jpg

نام کتاب : رسانه اجتماعی

نویسنده : ترور کوک

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1063

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (43).jpg

نام کتاب : مدیریت رسانه و سازمان های خلاق

نویسنده : انتشارات کارگزار روابط عمومی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1064

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (45).jpg

نام کتاب : مبانی کلی ارتباطات جمعی

نویسنده : دکتر داود زارعیان

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1065

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (94).JPG

نام کتاب : مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی

نویسنده : دکتر محمد باقر الموسوی

سال انتشار : 1384

کد کتاب : 1066

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (95).JPG

نام کتاب : مدیریت عمومی

نویسنده : دکتر علی علاقه مند

سال انتشار : 1385

کد کتاب : 1067

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (102).JPG

نام کتاب : مسئول دفتری

نویسنده : مهندس محمد رضا باقری

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1068

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (101).JPG

نام کتاب : پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

نویسنده : جمعی از نویسندگان

سال انتشار : 1387

کد کتاب : 1069

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (103).JPG

نام کتاب : روابط عمومی و رسانه

نویسنده : دکتر فیروز دیندار فرکوش و حسین صدری نیا

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1070

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (99).JPG

نام کتاب : هنر اجرای مراسم

نویسنده : جعفر علیزاده گلستانی

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1071

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (93).jpg

نام کتاب : فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز

نویسنده : سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

سال انتشار : 1384

کد کتاب : 1072

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (97).jpg

نام کتاب : سخن ران شدن سخت نیست

نویسنده : محمد رضا انصاری

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1073

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (96).JPG

نام کتاب : مدیریت رسانه های الکترونیکی

نویسنده : پیتر پرینگل و مایکل استار

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1074

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (83).jpg

نام کتاب : ارتباطات انسانی

نویسنده : دکتر مهدی محسنیان راد

سال انتشار : 1391

کد کتاب : 1075

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (92).jpg

نام کتاب : واژه های کلیدی در روزنامه نگاری

نویسنده : دکتر احمد توکلی

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1076

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (104).jpg

نام کتاب : مبانی ارتباطات جمعی

نویسنده : دکتر سید محمد دادگران

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1077

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (105).jpg

نام کتاب : تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک1

نویسنده : دکتر حمید ضیایی پرور

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1078

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (106).jpg

نام کتاب : تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی الکترونیک2

نویسنده : دکتر حمید ضیایی پرور

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1079

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (7).jpg

نام  اثر:ماه نامه علمی-تخصصی  مدیریت رسانه

سردبیر : دکتر قاسم صفائی نژاد

سال انتشار : 1395

کد کتاب : 1080

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (2).jpg

نام کتاب : نکات آمار و روش تحقیق

نویسنده : حسن بخشی زاده

سال انتشار : 1392

کد کتاب : 1081

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (1)_0.jpg

نام کتاب : مهارت های مدیریت زمان

نویسنده : دکتر حسین خنیفر

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1082

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (4)_0.jpg

نام کتاب : روابط عمومی دولتی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1392

کد کتاب : 1083

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (5).jpg

نام کتاب : برنامه ریزی و مدیریت کمپین های روابط عمومی

نویسنده : آن گرگوری

سال انتشار : 1391

کد کتاب : 1084

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (89).jpg

نام کتاب : اقتصاد و رسانه

نویسنده : علی سعیدی

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1085

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (90).jpg

نام کتاب : حقوق مطبوعات

نویسنده : محمد سرشار

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1086

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (37)_0.jpg

نام کتاب : مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه های حرفه ای

نویسنده : دکتر اکبر نصراللهی

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1087

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (17).jpg

نام کتاب : کاربرد فنون مطبوعاتی در نشریه

نویسنده : سید شهاب سید محسنی

سال انتشار : 1389

کد کتاب : 1088

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (16).jpg

نام کتاب : روابط عمومی و فنون جدید تبلیغات

نویسنده : محمد صفاری

سال انتشار : 1392

کد کتاب : 1089

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (31)_0.jpg

نام کتاب : اصول وآداب تشریفات

نویسنده : احمد یحیایی ایله ای و برات الله صمدی راد

سال انتشار : 1390

کد کتاب : 1090

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (30)_0.jpg

نام کتاب : مبانی روابط عمومی

نویسنده : احمد یحیایی ایله ای

سال انتشار : 1388

کد کتاب : 1091

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (34)_0.jpg

نام کتاب : رسانه اجتماعی

نویسنده : حنانه باقریان

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1092

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (75).jpg

نام کتاب : مدیریت بحران

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1395

کد کتاب : 1093

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (18).jpg

نام کتاب : روابط عمومی به زبان آدمیزاد

نویسنده :اریک یاوربوم-باب بلای

سال انتشار : 1385

کد کتاب : 1094

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (57).jpg

نام کتاب : راهنمای نگارش و ویرایش صفحات وب

نویسنده :مهدی باقریان

سال انتشار : 1395

کد کتاب : 1095

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (20).jpg

نام کتاب : روابط عمومی به زبان آدمیزاد

نویسنده :اریک یاوربوم-باب بلای

سال انتشار : 1385

کد کتاب : 1096

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (84).jpg

نام کتاب :استاندارد های روابط عمومی

نویسنده : دکتر احمد یحیایی ایله ای

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1097

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (82)_0.jpg

نام کتاب :استاندارد های روابط عمومی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1396

کد کتاب : 1098

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (43)_0.jpg

نام کتاب :استاندارد های روابط عمومی

نویسنده : مهدی باقریان

سال انتشار : 1399

کد کتاب : 1099

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید

a (87).jpg

نام کتاب :روش های مصاحبه

نویسنده : مهدی محسنیان راد

سال انتشار : 1384

کد کتاب : 1100

جهت دریافت کتاب کد را به شماره 30003213 پیامک کنید