محتوای آموزشی و اطلاع رسانی ارائه شده در درگاه های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تا چه میزان به شناخت شما نسبت به ویروس کرونا و راه های پیشگیری از آن کمک کرده است؟

نتایج

زیاد
16% (9 رای)
متوسط
31% (18 رای)
کم
53% (31 رای)
Total votes: 58