جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی:

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه…جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعضای تیم ارزیاب رشتهٔ پزشکی عمومی با حضور در این شهرستان از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه…سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صدور موافقت اصولی تاسیس دانشکده پزشکی در این دانشگاه خبر داد.پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

اعضای تیم ارزیاب رشتهٔ پزشکی عمومی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های این دانشگاه…