اهداف کمیسیون تحول اداری

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۲۱:۳۴| تعداد بازدید: 351

 

  • توانمندسازی مدیران از نظر دانش و مهارت به عنوان رکن اساسی در دانشگاه
  • مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه
  • تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی و تصمیم گیری دانشگاه
  • بهره گیری از آخرین روشها ، فن آوری ها و متدهای علمی و عملی در نحوه انجام امور
  • تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله
  • مدیریت شبکه ای بر استعدادها و ظرفیت های سازمانی در راستای تولید دانش و انجام مطالعات کاربردی
  • تشویق ، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاستهای مبتنی بر نوآوری ، نوسازی و تحول در نظام اداری و مدیریتی