وظایف کمیته مدیریت عملکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۲:۱۲| تعداد بازدید: 849

 

این کمیته برای اجرای  برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل می گردد.

اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد

  • راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه.
  • تدوین معیار ها ،شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه (بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت)
  • مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا.
  • تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه.
  • تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر :بهره وری و کیفیت ،شفافیت،پاسخگویی و مشارکت مردم،تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق،تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.